Enquête dorpsvisie 2020-2030

Dit bericht plaatsen wij op verzoek van het dorpsteam van Reeuwijk-dorp e.o.

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor 2030 en heeft de dorpen gevraagd om ook een visie voor 2020-2030 te ontwikkelen.

Zo krijgt zij een beeld van wat er in de dorpen leeft en wat wij belangrijk vinden voor nu en de toekomst.

Dit betreft alles van wonen tot winkelen, over leven, zorg, vervoer, (verkeers-)veiligheid,  (duurzame) energievoorziening, sporten, carnaval, en ander verenigingsleven.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied hoopt met deze Dorpsvisie 2020-2030 voor ons gebied enige invloed uit te kunnen oefenen op het gemeentebeleid voor de komende 10 jaar.

Om een beter beeld te krijgen over de mening van de inwoners van ons gebied hebben we eind vorig jaar informatie verzameld via een enquête.

Daar kwam al heel veel informatie naar boven.

Over een aantal zaken missen we echter nog wat detailinformatie. Dat hoopten we tijdens de jaarvergadering, die we normaliter in oktober in Amicitia houden, te kunnen ophalen. Helaas stak de coronacrisis daar een stokje voor.

Omdat een fysieke bijeenkomst helaas nog steeds niet mogelijk is, hebben we een tweede enquête gemaakt waarmee we de ontbrekende informatie boven tafel proberen te krijgen. Het invullen ervan kost slechts een paar minuten.

We hopen dat weer zoveel mogelijk mensen (vooral ook degenen die de eerste enquête hebben ingevuld) uit alle leeftijdscategorieën hun stem laten horen!

We roepen daarom iedereen vanaf 18 jaar op om de enquête in te vullen.

De enquête is tot 30 januari beschikbaar en staat hier: https://www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-dorp/enquete-voor-detailinformatie-dorpsvisie-2020-2030/.

Als de resultaten zijn verwerkt willen we de concept Dorpsvisie 2020 – 2030 aan de inwoners presenteren middels een webinar op 25 maart. Daarover ontvangt u later meer informatie. De reacties van de inwoners zullen we dan waar mogelijk verwerken in de definitieve versie.

« Terug naar vorige pagina